مجموعه فرهنگی قرآنی منهاج الهدی بلاگ

۰

ارتباط با بی نهایت

به بهانه حلول ماه بزرگ شعبان: وقتی با  خدا حرف میزنیم یعنی داریم با مالک همه چیز صحبت میکنیم. مالک ما ، نفس های ما، عمر ما، جان...