Could create table version :No database selected دسته‌بندی نشده – برگه 5 – مجموعه فرهنگی قرآنی منهاج الهدی

دسته: دسته‌بندی نشده

تاکید بر تهیه فیلم ها و برنامه های هنری پرمحتوا از سوی کانون های مساجد ۱

تاکید بر تهیه فیلم ها و برنامه های هنری پرمحتوا از سوی کانون های مساجد

حجت الاسلام غروی معتقد است در شرایطی که دشمن با امکانات کامل سعی در به انحراف کشاندن جوانان و دورکردن آنها از مسیر اصلی دارند ما باید با...

حمایت از مقالات و پایان های مرتبط با مسجد ۰

حمایت از مقالات و پایان های مرتبط با مسجد

مدیر غرفه مؤسسه مسجد در نمایشگاه قرآن حمایت از مقالات، پایان نامه ها و کتب تالیف شده در حوزه مسجد را از اقدامات این موسسه عنوان کرد وگفت:...

کانون های مساجد انسجام بخش دیگر ظرفیت های فرهنگی کشور ۰

کانون های مساجد انسجام بخش دیگر ظرفیت های فرهنگی کشور

مظفر با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی که در کانون‌های مساجد صورت می‌گیرد، گفت: ظرفیت کانون‌ها ظرفیت خوبی برای تجمیع جوانان درمساجد است و می توان گفت کانون ها...